ammanatidou.gr

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αδυναμία της κτηνιατρικής υπηρεσίας Καβάλας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

FacebookFacebook

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

 

 

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος Ενέργειας

Και

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

 

Θέμα: Αδυναμία κτηνιατρικής υπηρεσίας Καβάλας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

 

 

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό έχουν εγκαίρως κατατεθεί σημαντικές προτάσεις, ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένοι παραγωγικοί τομείς, όπως η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της κτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της χώρας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας, αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος στις δύσκολες εποχές των μνημονίων, ενώ τελευταία δίνει προοπτική σε νέους των αστικών κέντρων οι οποίοι επιλέγουν να επιστρέψουν στην επαρχία και να επενδύσουν σε καινοτόμες κτηνοτροφικές μονάδες.

 

Την ίδια στιγμή όμως που η κτηνοτροφία θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, τα προβλήματα που έχουν επιφέρει οι πολιτικές των Μνημονίων στις δημόσιες υπηρεσίες, τις επιφορτισμένες με την στήριξη των κτηνοτρόφων, είναι τεράστια. Η υποστελέχωση τους, τόσο με ιατρικό, όσο και με διοικητικό προσωπικό, αλλά και η έλλειψη υποδομών και η υιοθέτηση καινοτόμων υπηρεσιών, έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την παρέμβαση τους για την υποβοήθηση της κτηνοτροφικής παραγωγής.

 

Για παράδειγμα, η Κτηνιατρική υπηρεσία Καβάλας έχει άμεσα προβλήματα στελέχωσης, τα οποία καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερές το έργο στήριξης της τοπικής κτηνοτροφίας. Μετά την απόφαση της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας, για αναστολή της λειτουργίας των αγροτικών κτηνιατρείων Δ. Νέστου και Δ. Παγγαίου, απόφαση που ήρθε σε συνέχεια της παύσης λειτουργίας των αγροτικών κτηνιατρείων Δ. Καβάλας και Δ. Θάσου λόγω έλλειψης κτηνιατρικού και διοικητικού προσωπικού, και η κτηνιατρική υπηρεσία Ν. Καβάλας – η μοναδική που έχει απομείνει στην περιοχή – έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο της.  

 

Οι αρμοδιότητες της κτηνιατρικής υπηρεσίας δεν εξαντλούνται μόνο στον έλεγχο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά καλύπτουν και ελέγχους σε σφαγεία, ιχθυόσκαλα, τελωνεία, στην αλυσίδα πώλησης των προϊόντων ζωικής παραγωγής. Η κτηνιατρική υπηρεσία Ν. Καβάλας δηλώνει αδυναμία να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις αυτές, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, καθόσον έχουν απομείνει δύο μόνο κτηνίατροι.

 

Παρά τις πολλές και φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της κτηνιατρικής υπηρεσίας, πρέπει να αναγνωριστεί η ύπαρξη πλημμελών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα. Το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί, με τις υπάρχουσες υποδομές, να καλύψει προβλήματα που προκύπτουν. Έτσι, τίθεται σε κίνδυνο τόσο η δημόσια υγεία, όσο και η οικονομική βιωσιμότητα πολλών κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ δεν ελέγχονται επαρκώς οι περιπτώσεις παράνομου κέρδους.

 

Επειδή αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας η προάσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά και η επιβίωση των κτηνοτρόφων,

 

Επειδή είναι άμεση ανάγκη η ενίσχυση και επανασυγκρότηση των δημοσίων κτηνιατρικών υπηρεσιών, ώστε αυτές να υποστηρίζουν τους κτηνοτρόφους και να υλοποιούν επίσημους ελέγχους αλλά και προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου,

 

Επειδή πρέπει να μπει ένα τέλος στην αποδιοργάνωση του κράτους που έφεραν τα Μνημόνια και στη διάλυση της αγροτικής παραγωγής,

 

Επειδή ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ενώ η στήριξη των απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί επένδυση και όχι περιττό κόστος,

 

Επειδή φαινόμενα όπως ο καταρροϊκός πυρετός θα είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, ή έστω  η έκταση τους θα είχε περιοριστεί αν υπήρχαν αποτελεσματικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το εισόδημα των κτηνοτρόφων και περιορίζοντας το ύψος των αποζημιώσεων που το κράτος καλείται τώρα να καταβάλλει,

 

Επειδή το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, και ιδιαίτερα ο τομέας των αιγοπροβάτων που είναι το δυναμικό μέρος της ζωικής παραγωγής εξαιτίας των παραγώγων του (τυροκομία και γαλακτοκομία) πρέπει να προστατευτεί,

 

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

 

Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου τους για την ανασυγκρότηση και ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ώστε αυτές να προσφέρουν ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη στους κτηνοτρόφους και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής,

 

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας Καβάλας και την ενίσχυση της λειτουργίας της, ώστε αυτή να μπορέσει να υλοποιήσει την αποστολή της;

 

Με ποιους τρόπους θα προληφθούν ασθένειες των παραγωγικών ζώων, ώστε να περισωθεί και το εισόδημα των κτηνοτρόφων, όσο και τα δημόσια έσοδα;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Εμμανουηλίδης Δημήτρης

 

Αμμανατίδου - Πασχαλίδου Λίτσα

 

Ζάνας Ζήσης

 

Κοδέλας Δημήτρης

 

Ουρσουζίδης Γεώργιος

 

Ρίζος Δημήτρης

 

Τσανάκα Αλεξάνδρα